نوشته‌ها

Breast Prosthesis

پروتز سینه

پروتز سینه پروتز سینه یکی  از شایع ترین عمل های جراحی زیبایی در بانوان است. هر سال ده ها هزار زن متقاضی این عمل جراحی می باشند. بسیاری از زنان تصور می کنند که سینه هایشان بسیار کوچک است و اندازه یا شکلش نامتوازن یا غیر جذاب است. بعضی از زن…